Bleedsinn

Èn gude Vorsatz

Liwa Lait,
will me vapflichdè
un uffhörè, en Quatsch zu dichdè.

Nur noch ernschde Vers zu machè
geischdich hoch, nèt blos zum lachè,

Vers, geglättet midem Howl
em höchschdè Grad,
pomforzionowl

Ih vaschbrech Eich, feschd end Hand
Quatsch un Bleedsinn werd vabannt.

Vaschproche isch’s, mach Eich koi Sorgè,
mindeschdens bis üwamorgè.